Redegjørelse etter åpenhetsloven

Om SEAWEST AS

SEAWEST er et heleid norsk selskap underlagt norsk lov. Selskapet har hovedkontor i Ålesund, og har fire ansatte, hvorav tre har arbeidssted i Norge og en i Frankrike.

SEAAWEST har over 30 års erfaring med kjøp og salg av laks og hvit fisk. Det leveres produkter i spennet fra hel fisk til ferdige bearbeidede produkter til kunder over hele verden.

Råstoffet kjøpes i hovedsak fra Norske leverandører og bearbeides i Norge og i Europa. Også transportleverandørene er norske og europeiske. Vi kjenner våre leverandører godt etter mange års samarbeid og har god dialog.

Øverste ansvar for at selskapet overholder kravene etter åpenhetsloven ligger hos styret og daglig leder. Daglig leder har fått det overordnede ansvaret for gjennomføring av aktsomhetsvurdering, og sørge for at både ansatte og leverandører er kjent med selskapets etiske retningslinjer.

Etiske retningslinjer og menneskerettigheter

SEAWEST har utarbeidet etiske retningslinjer for ansatte, styremedlemmer og personer som for øvrig opptrer på vegne av selskapet. De etiske retningslinjene gir en oversikt over hva selskapet oppfatter som ansvarlig og etisk forretningspraksis og gir de ansatte personlig ansvar gjennom generelle prinsipper og konkrete krav.

Retningslinjene er kommunisert til alle ansatte igjennom god dialog og sammarbeid.

Retningslinjene stiller også krav til at ansatte varsler om brudd på selskapets etiske retningslinjer, grunnleggende menneskerettigheter eller retten til anstendig arbeidsforhold, internt eller hos selskapets leverandører eller forretningspartnere, og angir både hvordan de ansatte skal varsle, og hvordan varslene skal håndteres.

Krav til leverandører

SEAWEST stiller videre krav til leverandører for å sikre at de utfører arbeid i henholdt til krav i lover, forskrifter og i samsvar med SEAWEST sine etiske retningslinjer.

Det stilles krav til at leverandørene skal varsle SEAWEST både dersom de avdekker faktiske eller potensielle negative grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold, eller for øvrig brudd på SEAWEST sine etiske retningslinjer, i egen virksomhet eller hos underleverandører, og dersom leverandørene avdekker slike forhold, eller har mistanke om slike forhold internt hos SEAWEST eller SEAWEST sine øvrige leverandørkjeder.

Negative konsekvenser og vesentlig risiko for negative konsekvenser

SEAWEST har så langt ikke avdekket faktiske negative konsekvenser eller vesentlig risiko for negative konsekvenser i egen virksomhet, i leverandørkjeden eller hos SEAWEST sine forretningspartnere.

Aktsomhetsvurderingen gjennomføres kontinuerlig, og SEAWEST vil oppdatere redegjørelsen dersom det er grunnlag for å gjøre vesentlige endringer i SEAWEST sin risikovurdering.

Varsling

Dersom det er mistanke om mulig brudd på SEAWEST sine etiske retningslinjer, grunnleggende menneskerettigheter eller retten til anstendig arbeidsforhold, internt eller hos selskapets leverandører eller forretningspartnere, bes det om at dette varsles til advokat Karina Lilleås Larsen pr. e-post karina@judicia.no.

Innsyn

Dersom du ønsker ytterligere informasjon om hvordan SEAWEST håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser for brudd på grunnleggende menneskerettigheter eller anstendig arbeidsforhold bes det om at advokat Karina Lilleås Larsen kontaktes pr. e-post